RAL montaža

Od predstavljanja prozora s visokom toplotnom izolacijom i niskom propusnošću zraka, spoj elemenata za građevinsku strukturu mora biti čvrsto izrađen. RAL e. V. se intenzivno bavio tom problematikom i 1994. godine je izdao “Vodič za planiranje i ugradnju prozora i vrata” koji opisuje profesionalno i standardizirano spajanje građevinske strukture i prozora i ulaznih vrata. Vodič je rezultat suradnje RAL-a s ift Rosenheimom i smatra se temeljem u toj grani industrije.

UGRADNJA PROZORA U SKLADU S RAL SMJERNICAMA / Definicije pojmova

Pod pojmom RAL montaža sasvim pogrešno se opisuje zrakonepropusna ugradnja prozora i vrata. Strogo govoreći, ne postoji RAL montaža, a pojam nije zaštićen. Ugradnja prozora i vrata uvijek mora biti provedena u skladu s RAL smjernicama za ugradnju, jer je osnovni sadržaj temeljen na DIN normama, priznatima kao tehnološkim pravilima.

RAL OZNAKA KVALITETA PROZORA + UGRADNJA

Služeći kao dodatna oznaka kvaliteta, iz smjernica je izveden standard kvaliteta pod imenom “RAL oznaka kvaliteta prozora + ugradnja”. Ova oznaka kvaliteta pokriva standard kvaliteta prozora i vrata, kao i njihovu ugradnju.

Od juna 2010. godine poduzeća koja ugrađuju stolariju mogu aplicirati za RAL oznaku kvaliteta. Kompanije koje nose RAL oznaku kvaliteta zadovoljavaju određene skupine standarda iz smjernica. Ova preduzeća zapošljavaju samo obučene zaposlenike, dokumentuju ispravno provođenje ugradnje i dobrovoljno prolaze provjere neutralnih i akreditiranih instituta, kao što je ift Rosenheim.

Firme koje žele aplicirati za RAL oznaku kvaliteta moraju zadovoljavati sljedeće uslove:
– Opis sistema ugradnje s primjerima spajanja
– Zapošljavanje nadzornika ugradnje
– In-house trening zaposlenika koji rade na ugradnji
– Eksterni nadzor ugradnje
– Konačni nacrti objekta s detaljima ugradnje
– Korištenje odgovarajućih materijala za ugradnju
– Provjera i dokumentovanje kvaliteta radova od strane voditelja ugradnje na gradilištu
– Slučajna provjera i dokumentovanje od strane upravitelja montaže kvalitetnog preduzeća
– Provjera i ispitivanje kvalitete kroz eksternu kontrolu ift Rosenheima

Na ovaj način, RAL oznaka kvaliteta nudi korisnicima pouzdan standard kvaliteta, te garantuje dosljednost od kvaliteta materijala, preko proizvodnje, do ugradnje.