Reciklaža plastičnih profila

Lanac recikliranja sistema prozora od PVC-a može se opisati u tri glavna koraka:

1. Stari prozori i stara PVC kolekcija
Proizvođači i uslužni djelatnici u saradnji s Rewindo prozorskim servisom za reciklažu (Rewindo Window Recycling Service) prikupljaju stare prozore i mješavine koje se potom prerađuju u plastične granule u postrojenjima za preradu. Stari prozori i stara PVC kolekcija može biti dostavljena u obliku sirovine, odnosno sa staklom, spojnicama, brtvama i ostacima zida.

2. Tehnika recikliranja
Stari prozori i mješavine drobe se sirove u drobilici. Uz pomoć sistema sortiranja, strani materijali se odvajaju od PVC-a, a samljeveni materijal (približno 20 mm u promjeru) se zatim prerađuje u granule u rezanome mlinu i podvrgava različitim postupcima odvajanja i pripreme kako bi se poboljšala kvaliteta recikliranog PVC-a.

3. Recikliranje je moguće sedam puta!
Stari PVC prozori mogu se reciklirati najmanje sedam puta zadržavajući istu kvalitetu i otpornost. Kod prozorskih profila od PVC-a, ponovno reciklirane plastike moguće je reciklirati na dva načina. S jedne strane, određena količina recikliranog materijala (oko 30%) može se dodati normalnom postupku ekstruzije, a s druge strane, profili se mogu proizvesti od čistog recikliranog materijala. Međutim, iz vizuelnih razloga, vidljive površine često su prekrivene tankim slojem PVC-a koristeći savremenu tehnologiju koekstrudiranja, dok je ostatak profila izrađen od 100%-tno reciklirane plastike.