PEFC certifikacija

Svi naši proizvodi proizvedeni su inovativnim patentiranim drveno-plastičnim kompozitnim materijalom Twinson i nose PEFC oznaku. To garantuje da drvo za Twinson dolazi od održivog šumarstva i da je šumska bioraznolikost očuvana.

PEFC

Održiva šumarstva

PEFC je međunarodna organizacija koja promiče održivo upravljanje šumama. PEFC je kratica za “Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes” tj. “Program za priznavanje sistema certificiranja šuma”. S više od 250 milijuna hektara certificiranih šuma, PEFC je najveći certifikacijski sistem na svijetu. PEFC garantuje da broj posječenih stabala nije veći od broja posađenih, kako bi zadržao bioraznolikost. Naglasak je na očuvanju prirodnog staništa flore i faune, kao i zaštita tla i klime.

PEFC

Sistem certificiranja

PEFC sistem certificiranja podliježe strogim smjernicama. Nezavisne organizacije redovno provode kontrolu održivog upravljanja šumama. Područja koja se tiču standardizacije, certificiranja i akreditiranja međusobno su jasno razdvojena. Ovaj certifikat garantuje da cjelokupni proces proizvodnje i isporuke u potpunosti ispunjava PEFC standarde.