RAL – šta je to?

Pojam RAL predstavlja reprezentativnu oznaku kvaliteta i oznaku RAL Instituta. RAL kao ime i simbol danas se smatra nacionalnim i međunarodnim simbolom za vrhunsku kvalitetu proizvoda i usluga.

Naziv RAL postoji od 1925. godine. U to vrijeme je njemački privatni sektor s njemačkom vladom utemeljio “Reichsov odbor za uslove isporuke” koji je trebao precizirati i standardizirati tadašnje tehničke uslove isporuke. Zajednički cilj bio je definirati i standardizirati tehničke uslove isporuke i u tu svrhu su se morali ustanoviti zahtjevi kvalitete i njihovo praćenje. Institut je trebao donijeti pravila i odredbe, nezavisno i potpuno odgovorno. Od početka, cilj nije bio samo racionalizovati isporuku već osigurati standarde kvaliteta. Važnost je pridana zadržavanju i osiguravanju kvaliteta, provođenju poštenja u poslovanju kroz istinito, jasno i pouzdano označavanje proizvoda i usluga, a sve u interesu kupca. S povećanim fokusom na uvjerenje o kvalitetu, naziv RAL proširen je na Državni odbor za uslove isporuke i osiguranje kvaliteta.

Nakon rata, RAL je pripojen Njemačkom odboru za standardizaciju (DNA). Bez pravnog statusa, RAL-om je upravljao predsjednik DNA, ali on i dalje radio nezavisno i samostalno. Zbog porasta zadaća i obaveza, uskoro je dogovoren pravni oblik koji je doveo do osnivanja RAL e. V. 1970. godine. Od 1980. do danas Institut nosi ime “RAL Njemački odbor za uslove isporuke i osiguranje kvaliteta e. V.”.

Područje odgovornosti RAL-a pokrivaju odjele RAL oznaka kvaliteta, RAL sporazumi, RAL registracije, RAL testne specifikacije i Zemljopisno određenje porijekla marke. Osim toga, od 2008. godine se kategorije RAL Boje, RAL Eko-oznaka i Evropska eko-oznaka RAL d.o.o., vode kao 100%-tne podružnice u vlasništvu RAL-a e. V.